Privacyverklaring

Versie 1.1 16/03/2018

Deze verklaring is opgesteld door INNI group NV, gevestigd te Industrielaan 5 in 8501 Heule (BE0418.420.485) en is van toepassing op alle relaties die met diverse partijen (klanten, leveranciers, onderaannemers, …) gevoerd worden. 

Gezien INNI group een groot belang hecht aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer zijn wij conform met de Europese privacywetgeving (beter bekend als de General Data Protection Regulation of de Algemene Verordening Gegevensbescherming).

In de relatie met uw bedrijf is het mogelijk dat er persoonsgegevens nodig zijn voor verwerking. Persoonsgegevens zijn de gegevens die ons toelaten om een persoon te identificeren. INNI group verzamelt en gebruikt persoonsgegevens enkel voor de doeleinden waarvoor ze ingezameld worden en enkel zolang dit hiervoor nodig is. Deze gegevens worden uiteraard niet voor andere doeleinden gebruikt en worden in geen geval aan derden verstrekt voor commerciële doeleinden. Op eenvoudige vraag via mail, telefoon, website of andere kunt u steeds inzage krijgen in uw persoonsgegevens en deze al dan niet laten
bijwerken of laten verwijderen.

Bij een bezoek aan onze site te Heule wordt aan de bezoekers gevraagd om zich te registreren bij aankomst, dit uitsluitend om veiligheidsredenen. Tijdens een eventuele rondgang binnen het bedrijf is het mogelijk dat u op bepaalde locaties gefilmd wordt. Deze beelden worden enkele maanden bijgehouden en worden enkele in hoogst uitzonderlijke omstandigheden bekeken. Na enkele maanden worden deze beelden vernietigd.

Om onze bedrijfsgebouwen te betreden heeft men een specifieke badge nodig. Deze badge regelt ook in welke zones bepaalde personen al dan niet toegang kunnen hebben (bijvoorbeeld serverruimte of stockage van veiligheidsdocumenten). Een rapportering over de toegang van een bepaalde badge tot de gebouwen is uiteraard steeds mogelijk indien nodig. 

Gezien een aantal van onze werknemers regelmatig in contact komen met persoonsgegevens tijdens de verwerking ervan hebben wij alle medewerkers een opleiding gegeven inzake de nieuwe GDPR-wetgeving om hen bewust te maken van het gewijzigd wetgevend kader en de invloed hiervan op hun werkzaamheden.

Binnen onze IT-infrastructuur is net zoals binnen onze gebouwen een strikte opdeling tussen de delen waar bepaalde personen al dan niet toegang tot kunnen hebben. In samenspraak met onze externe IT-partner worden alle mogelijke maatregelen genomen om onze infrastructuur te beschermen tegen mogelijke inbraakpogingen.

Aan onze externe partners die mogelijk met ons in interactie treden als onderaannemer hebben wij tevens een gepaste privacyverklaring gevraagd. Daarnaast worden zij erop gewezen dat wij van hen verwachten dat ook zij alle nodige maatregelen treffen om de GDPR-regelgeving correct na te leven.

Bij mogelijke vragen kunt u deze steeds richten aan onze Data Protection Officer (dpo@innigroup.com) die deze zo goed en zo snel mogelijk zal beantwoorden.

Jouw winkelmandje

{{orderLine.name}}
Aantal: {{orderLine.quantity}}

Je winkelmandje is leeg

Om producten te bestellen moet u ingelogd zijn met uw persoonlijke account.

INLOGGEN REGISTREREN